วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ฎารรวมญาติเบ็ญถม (วันแซนโฎนตา)

บรรยากาศกิจกรรมการทำบุญฎารรวมญาติ
เบ็ญถมวันแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ 
   วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2557
ณ 
วัดบ้านขนุน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น