วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

ถวายหลวงพ่อโสธร

บรรยากาศการแห่หลวงพ่อโสธร ถวายวัดบ้านขนุน ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ สร้างถวายโดย คุณพ่อทองสุข - คุณแม่ละมัย เพ็ชรวงศ์ษา มาจากจังปราจีนบุรี และผ้าป่าโรงเรียน ร่วมสร้างรั่วโรงเรียนบ้านขนุน ขออนุโมทนา สาธุ กับเจ้าภาพทุกท่านครับ
วันที่ 17 มกราคม 2559