วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เวียนเทียนวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๙


บรรยากาศกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ณ วัดบ้านขนุน ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ