วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กัณฑ์เทศน์มหาชาติวันออกพรรษา ประจำปี 2556 (2)


กัณฑ์เทศน์มหาชาติวันออกพรรษา ประจำปี 2556 (2)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ขอบคุณภาพจากเพจ 
วัดบ้านขนุน  ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของชุมชนได้ทางเ
พจ : ชุมชนตนบ้านขนุน