วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

ปวารณาออกพรรษาตักบาตรเทโว ประจำปี 2556

ประมวลภาพบรรยากาศ 
วันปวารณาออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2556 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 ณ วัดบ้านขนุน  
ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
(ขอบคุณภาพจากเพจ วัดบ้านขนุน ครับ...)