วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

งานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘


                                 บรรยากาศงานลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๕๘  บ้านขนุน ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ