วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เเห่เทียนพรรษาเมืองขุขันธ์ ประจำปี 2557


       เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชน ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองขุขันธ์ โดยในงานจะได้รับชมขบวนแห่ทั้ง ขบวนแห่ ชมการประกวดต้นเทียนพรรษา และชมการประกวดขบวนแห่ทั้ง ขบวนอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยทั้ง คุ้ม/ขบวนแห่มีวัดประจำคุ้ม/ขบวนแห่ทั้ง วัดดังนี้
   - คุ้มวัดกลางอัมรินทราวาส
      - คุ้มวัดเขียนบูรพาราม
      - คุ้มวัดนิคมซอยเอก
      - คุ้มวัดบกจันทร์นคร
      - คุ้มวัดแทรงเทพทวารา
      - คุ้มวัดไทยเทพนิมิต
      - คุ้มวัดเจ๊กโพธิพฤกษ์
      - คุ้มวัดสะอางโพธิญาณ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของชุมชนได้ทางเพจ : ชุมชนตนบ้านขนุน