วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ศาลหลักเมืองขุขันธ์

สวนพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน อำเภอขุขันธ์ สวนศาลหลักเมืองขุขันธ์