วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

ประเพณีเเซนโฎนตา ๒๕๕๗


ประมวลภาพประเพณีแซนโฎนตา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 22 - 23  กันยายน 2557 ณ วัดบ้านขนุน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของชุมชนได้ทางเพจ : ชุมชนตนบ้านขนุน