วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

ฟังเทศน์วันแซนโฎนตา (ปุจฉา-วิสัจฉนา) สัปปะเตืยน


ประมวลภาพกิจกรรมฟังเทศนา ปุจฉา-วิสัจฉนา (สัปปะเตือน) ในวันแซนโฎนตา เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 20.00 นาฬิกา ณ วัดบ้านขนุน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น