วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กัณฑ์เทศน์มหาชาติวันออกพรรษา ประจำปี 2556

กัณฑ์เทศน์มหาชาติวันออกพรรษา ประจำปี 2556 (1)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ขอบคุณภาพจากเพจ วัดบ้านขนุน  ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของชุมชนได้ทางเพจ : ชุมชนตนบ้านขนุนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น