วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

กัณฑ์เทศน์มหาชาติวันออกพรรษา ประจำปี 2556 (4)


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ขอบคุณภาพจากเพจ วัดบ้านขนุน  ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของชุมชนได้ทางเ
พจ : ชุมชนตนบ้านขนุนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น